Sıkça Sorulan Sorular

 • Alerjik hastalıklar* nadiren tek başına bulunur. İyi tedavi edilmeyen ve yetersiz tedavi alan olgularda; astım, otitis media, rinosinüzit, lenfoid hipertrofi, uyku apnesi ve bozuklukları gibi pek çok hastalık oluşabilir. [1]
 • Günümüzde alerjik rinitin astıma dönüşme ihtimalini engelleme potansiyeli olan, yegane tedavi şekli alerjen spesifik immünoterapidir. [1]
 • İmmünoterapi güvenli bir tedavi yöntemidir. [1]
 • Subkütan immünoterapinin alerjik hastalıkların tedavisinde klinik olarak etkili olduğu pek çok çalışmayla kanıtlanmıştır. [2,3,4]
 • Ev tozu akarı immünoterapisi uygulanan rinitli hastaların semptom ve ilaç skorları, görsel analog skorları, nazal provokasyon ve deri prick testi sonuçlarına göre düzelmeler saptanmıştır. [5]
 • Semptom ve ilaç kullanım skorlarında en erken iyileşme subkütan immünoterapi uygulanan hastalarda görülmüştür. [6]
 • Hastalar tedaviden sonraki yedi yıl süresince izlenmiş ve bu sürenin sonunda spesifik immünoterapi uygulanan grupta klinik olarak immünoterapi etkinliğinin hala devam ettiği ve ayrıca astım gelişiminin çok az olduğu görülmüştür. [7]
 • Çevre kontrolü ve optimum ilaç kullanımına yanıt vermeyen, orta şiddette veya şiddetli alerjik rinit olan çocuklarda spesifik alerjen immünoterapi etkin bir tedavi yöntemidir. [8]
 • Subkütan immünoterapi uygulanmasının beş yaşından küçük çocuklarda da güvenli bir şekilde uygulanabileceği klinik çalışmalarda gösterilmiştir. [9,10,11]
 • Subkütan immünoterapi uygulanan hastalarda, alerji sendromlarında %95’ varan azalma görülmüştür. [12]
 • İmmnospesifik terapi uygulanarak, çocuk ve yetişkin olgularda, ciddi yan etkiler görülmeksizin hastalık semptomlarında azalmalar sağlanır. [13]


 1. Tuncer, Ayfer, and Hasan Yüksel. Allerjik Rinit Tanı Ve Tedavi Rehberi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2012.
 2. Can D, Tanaç R, Demir E, Gülen F, Veral A. Efficacy of pollen immunotherapy in seasonal allergic rhinitis. Pediatr Int 2007;49:64-9.
 3. Keskin O, Tuncer A, Adalioglu G, Sekerel BE, Sackesen C, Kalayci O. The effects of grass pollen allergoid immunotherapy on clinical and immunological parameters in children with allergic rhinitis. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:396-407.
 4. Sahin E, Taş E, Dagtekin Ergur EN, Cuhali BD, Gürsel AO. The results of specific immunotherapy for house dust mites in patients with allergic rhinitis. Kulak Bu-run Bogaz Ihtis Derg 2008;18:79-84.
 5. Ewan PW, Alexander MM, Snape C, Ind PW, Agrell B, Dreborg S. Effective hyposensitization in allergic rhinitis using a potent partially purified extract of house dust mite. Clin Allergy 1988;18:501-8.
 6. Keles S, Karakoc-Aydiner E, Ozen A, et al. A novel approach in allergen-specific immunotherapy: combination of sublingual and subcutaneous routes. J Allergy Clin Immunol 2011;128:808-15.
 7. Jacobsen L, Niggemann B, Dreborg S, et al. Specific immunotherapy has long-term preventive effect of seasonal and perennial asthma: 10-year follow-up on the PAT study. Allergy 2007;62:943-8.
 8. Bacharier LB, Boner A, Carlsen KH, et al. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy 2008;63:5-34.
 9. Ibanez MD, Kaiser F, Knecht R, et al. Safety of specific sublingual immunotherapy with SQ standardized grass allergen tablets in children. Pediatr Allergy Immunol 2007;18:516-22.
 10. Finegold I. Immunotherapy: when to initiate treatment in children. Allergy Asthma Proc 2007;28:698705.
 11. Rienzo VD, Minelli M, Musarra A, et al. Postmarketing survey on the safety of sublingual immunotherapy in children below the age of 5 years. Clin Exp Allergy 2005;35:560-4.
 12. Asero R. Effects of birch pollen-specific immunotherapy on apple allergy in birch pollen-hypersensitive patients. Clin Exp Allergy 1998;28:1368-73.
 13. J Allergy Clin Immunol 2011;127:502-8.

Ağızda kaşıntı ve irritasyon, sublingual immünoterapi uygulaması sırasında sık bildirilen yan etkilerdir. [1,2,3]Bu yan etkiler, uygulama sonrasında tekrarlayabilmektedir. [4]

 • Sublingual immünoterapinin, spesifik antikor yanıtları üzerine etkisi konusundaki literatür verileri sınırlı sayıdadır. [5]
 • Sublingual immünoterapinin etkinliği henüz araştırma aşamasındadır. [5]
 • Sublingual immünoterapi sırasında hastada şiddetli bir sistemik reaksiyon geliştiği bildirilmiştir. [6]
 • Tedavinin üçüncü gününde sublingual immünoterapi uygulanmasından sonraki birkaç dakika içinde vücutta yaygın kaşıntı, el ve ayaklarda anjiyoödem, dispne, vizing ve baş dönmesi oluşmuşturr. [7]
 • Katı dozda (sublingual) ev tozu akarı alerjeni alınmasından sonraki beş dakika içerisinde jeneralize kaşıntı, kızarıklık, ürtiker, ve hipotansiyon gelişimi görülmüştür. [8]
 • Bir yıllık tedavi sonrasında subkütan immünoterapi grubunda astım ve rinit skorlarında belirgin düzelme görülürken, sublingual immünoterapi grubunda sadece rinit semptomları düzelmiştir. [9]
 • İki yıl süreyle sublingual immünoterapi alan bir grup hasta, subkütan immünoterapi alan hastalarla karşılaştırılmış ve subkütan immünoterapi grubunda rinit skorlarında daha çok düzelme gözlemlenmiştir. [10]
 • Cilt reaktivitesi, IgG ve spesifik IgG gibi immünolojik parametreler sadece subkütan immünoterapi grubunda düzelme göstermiştir. [11]


 1. Didier A, Malling HJ, Worm M, et al. Optimal dose, efficacy, and safety of once-daily sublinguaal immunotherapy with a 5-grass pollen tablet for seasonal allergic rhinitis. Allergy Clin Immunol 2007;120:1338-45.
 2. Torres Lima M, Wilson D, Pitkin L, et al. Grass pollen sublingual immunotherapy for seasonal rhinoconjunctivitis: a randomized controlled trial. Clin Exp Allergy 2002;32:507-14.
 3. Alvarez-Cuesta E, Berges-Gimeno P, Mancebo EG, et al. Sublingual immunotherapy with a standardized cat dander extract: evaluation of efficacy in a double blind placebo controlled study. Allergy 2007;62:8107.
 4. Bousquet PJ, Cox LS, Durham SR, et al. Sub-lingual immunotherapy: World Allergy Organization position paper 2009. Allergy 2009;64(Suppl 91):S1-S59.
 5. Tuncer, Ayfer, and Hasan Yüksel. Allerjik Rinit Tanı Ve Tedavi Rehberi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2012.
 6. Dunsky EH, Goldstein MF, Dvorin DJ, Belecanech GA. Anaphylaxis to sublingual immunotherapy. Allergy 2006;61:1235.
 7. Eifan AO, Keles S, Bahceciler NN, Barlan IB. Anaphylaxis to multiple pollen allergen sublingual immunotherapy. Allergy 2007;62:567-8
 8. Blazowski L. Anaphylactic shock because of sublingual immunotherapy over-dose during third year of maintenance dose. Allergy 2008;63:374.
 9. Mungan D, Misirligil Z, Gurbuz L. Comparison of the efficacy subcutaneous and sublingual immunotherapy in mite-sensitive patients with rhinitis and asthma- a placebo controlled study. Ann Allergy Asthma Immunol 1999;82:485-90.
 10. Bernardis P, Agnoletto M, Pucinelli P, et al. Injective versus sublingual immunotherapy in Alternaria tenius allergic patients. J Invest Allergol Clin Immunol 1996;6:55-62.
 11. Quirino T, Iemoli E, Sicilani E, et al. Sublingual versus injective immunotherapy in grass pollen allergic patients: a double blind (double dummy) study. Clin Exp Allergy 1996;26:1253-61.